Одесити масово скаржаться на сильний сморід: у чому причина?

Чергова хвиля сморіду промайнула Одесою.Про це повідомляють телеграм-канали, куди надходять панічні повідомлення від городян, які інформують, що відчувають неприємні аромати.

Вони описують їх як запах «тухлих яєць», «цвілі», «затхлості». Інформація про це надходить із різних районів — від селища Котовського до Черемшок.

Літній сморід — звичайне явище для Одеси останніх років двадцять.

Зазвичай він накочує при різкому підвищенні температури і завжди породжує легку паніку.

«Цьому присвячено багато наукових статей, різні служби багаторазово перевіряли склад повітря, але нічого не знаходили, — каже біолог Віктор Развожаєв. — Просто неприємний запах. Грішили на дріжджову фабрику, на нафтобази, меркаптан різний, квітучі водойми.

Насправді, все просто. За певних співвідношень температури, атмосферного тиску і вологості над Одесою утворюється своєрідний ковпак, який «замикає» повітря. І всі випаровування — від лиманів, сміттєзвалищ, моря, нафтобаз — усе концентрується і дає такий ефект. Не виключено, що феномен пов’язаний із радикальною зміною рози вітрів, яка, своєю чергою, зумовлена безсистемним висотним будівництвом. Те, що вітри в Одесі змінили напрямки, фіксували багато дослідників, проте поки що системної роботи з цього приводу ніхто не написав. Хай там як: сморід не несе особливої шкоди, він не смертельний. Так, поєднання умов, які його породили, можуть створити проблеми для людей із захворюваннями дихальної системи, сердечників та інших. Але це точно не хімічна атака».

________________________________________________________________________________________________________________

Одесситы массово жалуются на сильную вонь: в чем причина?

Очередная волна вони пронеслась по Одессе.

Об этом сообщают телеграм-каналы, куда поступают панические сообщения от горожан, которые информируют, что чувствуют неприятные ароматы.

Они описывают их как запах «тухлых яиц», «плесени», «затхлости». Информация об этом поступает из разных районов — от поселка Котовского до Черемшек.

Летняя вонь — обычное явление для Одессы последних лет двадцать.

Обычно он накатывает при резком повышении температуры и всегда порождает легкую панику.

«Этому посвящено много научных статей, различные службы многократно проверяли состав воздуха, но ничего не находили, — говорит биолог Виктор Развожаев, — просто неприятный запах. Грешили на дрожжевую фабрику, на нефтебазы, меркаптан разный, цветущие водоемы.

На самом деле, все просто. При определенных соотношениях температуры, атмосферного давления и влажности над Одессой образуется своеобразный колпак, который «замыкает» воздух. И все испарения — от лиманов, свалок, моря, нефтебаз — все концентрируется и дает такой эффект. Не исключено, что феномен связан с радикальным изменением розы ветров, которое, в свою очередь, обусловлено бессистемным высотным строительством. То, что ветры в Одессе изменили направления, фиксировали многие исследователи, однако пока системной работы по этому поводу никто не написал. Как бы там ни было: вонь не несет особого вреда, она не смертельна. Да, сочетание условий, которые его породили, могут создать проблемы для людей с заболеваниями дыхательной системы, сердечников и других. Но это точно не химическая атака».

📌
📌
📌
📌