Акваторію Сухого лиману віддадуть в оренду для вирощування молюсків та креветок

Відповідне розпорядження про проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією Сухого лиману для цілей морської аквакультури № 60-р схвалено Урядом на минулому засіданні.Довідка ДОВарто зауважити, таке рішення ухвалили вперше в історії України.Ділянка водойми в Сухому лимані має вільний водообмін із морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок.

За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головня, марикультура — перспективний напрямок розвитку для української економіки.

«Нам потрібно розвивати морську аквакультуру. У цьому ми спираємося на досвід країн, які є лідерами, наприклад, Норвегія та Чилі. У розпорядженні чітко визначено координати ведення бізнесу в Сухому лимані. І ми пропонуємо підприємцям взяти участь в електронних торгах на право оренди акваторією», — зазначив чиновник.

Договір оренди укладатиметься на сім років.

**

Акваторию сухого лимана отдадут в аренду для выращивания моллюсков и креветок

Соответствующее распоряжение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора пользования на условиях аренды акваторией Сухого лимана для целей морской аквакультуры № 60 одобрено Правительством на прошлом заседании.

Справка ДО

Стоит отметить, что такое решение было принято впервые в истории Украины.

Участок водоема в Сухом лимане имеет свободный водообмен с морем и достаточную соленость для выращивания мидий разных видов креветок.

По словам заместителя министра агрополитики Виталия Головня, марикультура – перспективное направление развития для украинской экономики.

«Нам нужно развивать морскую аквакультуру. В этом мы опираемся на опыт стран, являющихся лидерами, например, Норвегия и Чили. В распоряжении четко определены координаты ведения бизнеса в Сухом Лимане. И мы предлагаем предпринимателям поучаствовать в электронных торгах на право аренды акваторией», — отметил чиновник.

Договор аренды будет заключаться на семь лет.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Неправильно зареєстровані земельні ділянки з 2025 року відберуть у власників