Аудитори виявили мільйонні порушення у Великодолинській ОТГ

Аудитории Одещини завершили планову ревізію фінансово-господарськоїдіяльності Великодолинської селищної ради Одеського району Одеськоїобласті.Під час ревізії встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат,на понад 1,7 млн гривень. Зокрема, встановлено такі суттєві порушення:вісім підрядних організацій під час виконання робіт з капітальногоремонту та будівництва спортивних майданчиків (благоустрій території) такапітального ремонту дорожнього покриття завищили обсяги виконанихробіт.

Зазначене призвело до фінансових втрат Великодолинською селищною
радою майже на 700,0 тис. гривень.

Працівникам селищної ради була необґрунтовано нарахована та виплачена
премія до новорічних свят, яка не передбачена Положенням про
преміювання, на суму понад півмільйона гривень (з ЄСВ).

За рахунок коштів загального фонду селищна рада безпідставно переказала
комунальному підприємству «Великодолинське» понад 300 тис. грн бюджетних
коштів за фактично ненадані послуги з вивезення з території селища
твердих побутових відходів.

Крім того, внаслідок неналежного контролю зі сторони селищної ради за
повнотою сплати орендарями орендної плати, селищним бюджетом
недоотримано надходжень від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній
власності, на суму близько 90,0 тис. гривень.

Вжитими аудиторами заходами під час ревізії забезпечено відшкодування
виявлених порушень на суму майже 950,0 тис. грн. За допущені порушення
фінансової дисципліни на двох посадових осіб селищної ради складено
протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 164-2 КУпАП.

Матеріали ревізії передано до Одеської обласної прокуратури та про
результати ревізії поінформовано Управління Служби безпеки України в
Одеській області.

Аудиторы выявили миллионные нарушения в Великодолинской ОТГ

Аудиторы Одесщины завершили плановую ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Великодолинского поселкового совета Одесского района Одесского
области.

Во время ревизии установлены финансовые нарушения, которые привели к потерям,
более чем на 1,7 млн гривен. В частности, установлены следующие существенные нарушения:
восемь подрядных организаций при выполнении работ по капитальному
ремонта и строительства спортивных площадок (благоустройство территории) и
капитального ремонта дорожного покрытия завысили объемы выполненных
работ. Указанное привело к финансовым потерям Великодолинской поселковой
советом почти на 700,0 тыс. гривен.

Работникам поселкового совета была необоснованно начислена и выплачена
премия к новогодним праздникам, не предусмотренная Положением о
премирование, на сумму более полумиллиона гривен (из ЕСВ).

За счет средств общего фонда поселковый совет безосновательно пересказал
коммунальному предприятию «Великодолинское» свыше 300 тыс. грн бюджетных
средств за фактически неоказанные услуги по вывозу с территории поселка
твердых бытовых отходов

Кроме того, в результате ненадлежащего контроля со стороны поселкового совета за
полнотой уплаты арендаторами арендной платы, поселковым бюджетом
недополучены поступления от арендной платы за пользование цельным
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся в коммунальной
собственности на сумму около 90,0 тыс. гривен.

Принятыми аудиторами мерами во время ревизии обеспечено возмещение
выявленных нарушений на сумму около 950,0 тыс. грн. За допущенные нарушения
финансовой дисциплины на двух должностных лиц поселкового совета составлено
протоколы об административном правонарушении по статье 164-2 КУоАП.

Материалы ревизии переданы в Одесскую областную прокуратуру и о
результаты ревизии проинформировано Управление Службы безопасности Украины в
Одесская область.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Сьогодні останній день подання звітності та сплати податків