Блокада українського кордону: суть проблеми

Вже місяць триває критична ситуація на західному кордоні України. З 6 листопада польськіперевізники блокують автомобільні пункти пропуску, створюючи пекельні умови дляукраїнських водіїв та серйозні проблеми економіці України. На початку грудня ситуація ускладнилася: до польських водіїв доєднались словаки та угорці, які заблокували кордон зі Словаччиною. Чому європейські перевізники перекрили кордон та яким є вихід з ситуації, розбирався Центр громадського моніторингу та контролю.


“Дешеві” українці захопили ринок автоперевезень


Коріння конфлікту тягнеться ще від лютого минулого року, коли Європейський Союз відкрив
так звані “коридори солідарності”, аби спростити ввезення імпортних товарів в Україну. Ці
коридори були розраховані, передусім, на гуманітарну та військову допомогу, а також на
вивезення аграрної продукції, продаж якої є основним джерелом заробітку для України. 14 червня минулого року Україна з ЄС погодили Угоду про лібералізацію автомобільних
перевезень, відому як “транспортний безвіз”
.

Вона скасувала дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС для українських перевізників, а також визнавала українські водійські права та сертифікати для професійних водіїв.

Рішення про спрощений в’їзд на територію ЄС є вигідним для України, не критичним для країн
Європи, але вкрай болючим для місцевих перевізників. Ось як коментує ситуацію один з
учасників акції на кордоні — водій-підприємець Єжи з польського міста Біла Підляська:
“Українці дешевші, їм не потрібно відповідати європейським стандартам, тому вони мають
великі переваги. Вони можуть перевозити будь-який вантаж в Європі дешевше, а ми, польські
експедитори, повинні відповідати всім стандартам ЄС і сплачувати високі соціальні збори”.

За його словами, українці захопили 90% ринку транскордонних перевезень, хоча раніше мали
частку до 60%.


Збитки для економіки, пекло — для водіїв


Поляки блокують лише автомобільні пункти пропуску, залізничні ж працюють в штатному
режимі. Але блокування однаково завдає суттєвого удару нашій економіці. Як заявив
віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу в
Медіацентрі Україна — Укрінформ, лише прямі збитки за перші два з половиною тижні блокади
становлять понад 400 млн євро. Щодо непрямих втрат — блокада пунктів пропуску на кордоні
стимулювала зростання цін на пальне. Наприклад, автомобільний газ за місяць здорожчав на
11,5 грн, або майже на 30%.
Хоча польські протестувальники заявляли, що не блокуватимуть приватні автівки, автобуси та
вантажівки з товарами військового призначення і гуманітарну допомогу, на практиці
блокується все. Зокрема, 3 грудня у черзі сфотографували вантажівку з військовими човнами,
які Україна отримує від США. Блокада також загрожує життю та здоров’ю українських перевізників — впродовж місяця зафіксували вже дві смерті. Наші водії перебувають у вкрай
поганих умовах — з дефіцитом води, продуктів, без душу та елементарних зручностей.


Яким може бути рішення?

Польські протестувальники вимагають відновити норму про обов’язкові транспортні дозволи
для водіїв з країн, що не є членами ЄС. Також серед вимог — заборона реєстрації в Польщі
компаній з капіталом з-поза меж ЄС, доступ до української системи “Шлях”, окремі черги для
машин з ЄС у системі “єЧерга” та для порожніх авто.

Виконання останньої вимоги представники України і Польщі вже погодили. Щодо інших — складніше.

Польські перевізники, фактично, вимагають скасування “транспортного безвізу” для України. За словами очільника Мінвідновлення Олександра Кубракова, це — неможливо, і таке рішення навіть не обговорюється. Отже, компромісу доведеться шукати в іншій площині. Ситуація ускладнюється
політичною кризою в Польщі. Команда чинного прем’єра Матеуша Моравецького, ймовірно, не
залишиться при владі, а новий, опозиційний уряд буде сформовано не раніше середини грудня.
Саме тоді й варто очікувати вирішення кризи на кордоні.

* * * * *

БЛОКАДА УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЫ: СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Уже месяц продолжается критическая ситуация на западной границе Украины. С 6 ноября польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска, создавая адские условия для
украинских водителей и серьезные проблемы экономике Украины.

В начале декабря ситуация усложнилась: к польским водителям присоединились словаки и венгры, которые заблокировали границу со Словакией.

Почему европейские перевозчики перекрыли границу и каков выход из ситуации, разбирался Центр общественного мониторинга и контроля.

«Дешевые» украинцы захватили рынок автоперевозок

Корни конфликта тянутся еще с февраля прошлого года, когда Европейский Союз открыл
так называемые «коридоры солидарности», чтобы упростить ввоз импортных товаров в Украину. Эти коридоры были рассчитаны, прежде всего, на гуманитарную и военную помощь, а также на
вывоз аграрной продукции, продажа которой является основным источником заработка для Украины. 14 июня прошлого года Украина с ЕС согласовали Соглашение о либерализации автомобильных перевозок, известное как «транспортный безвиз».

Европа отменила разрешения на международные перевозки по странам ЕС для украинских перевозчиков, а также признавала украинские водительские права и сертификаты для профессиональных водителей.

Решение об упрощенном въезде на территорию ЕС является выгодным для Украины, не критичным для стран Европы, но крайне болезненным для местных перевозчиков. Вот как комментирует ситуацию один из участников акции на границе — водитель-предприниматель Ежи из польского города Белая Подляска:«Украинцы дешевле, им не нужно соответствовать европейским стандартам, поэтому они имеют большие преимущества. Они могут перевозить любой груз в Европе дешевле, а мы, польские экспедиторы, должны соответствовать всем стандартам ЕС и платить высокие социальные сборы».

По его словам, украинцы захватили 90% рынка трансграничных перевозок, хотя раньше имели
долю до 60%.

Убытки для экономики, ад — для водителей

Поляки блокируют только автомобильные пункты пропуска, железнодорожные же работают в штатном режиме. Но блокировка все равно наносит существенный удар по нашей экономике. Как заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ, только прямые убытки за первые две с половиной недели блокады составляют более 400 млн евро. Что касается косвенных потерь — блокада пунктов пропуска на границе стимулировала рост цен на топливо. Например, автомобильный газ за месяц подорожал на 11,5 грн, или почти на 30%.

Хотя польские протестующие заявляли, что не будут блокировать частные автомобили, автобусы и
грузовики с товарами военного назначения и гуманитарную помощь, на практике блокируется все.В частности, 3 декабря в очереди сфотографировали грузовик с военными лодками,которые Украина получает от США. Блокада также угрожает жизни и здоровью украинских перевозчиков — в течение месяца зафиксировали уже две смерти. Наши водители находятся в крайне плохих условиях — с дефицитом воды, продуктов, без душа и элементарных удобств.

Каким может быть решение?


Польские протестующие требуют восстановить норму об обязательных транспортных разрешениях для водителей из стран, не являющихся членами ЕС. Также среди требований — запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС, доступ к украинской системе «Шлях», отдельные очереди длямашин из ЕС в системе «еЧерга» и для пустых авто.

Выполнение последнего требования представители Украины и Польши уже согласовали.Относительно других — сложнее.

Польские перевозчики фактически требуют отмены «транспортного безвиза» для Украины. По словам главы Минобновления Александра Кубракова, это — невозможно, и такое решение даже не обсуждается. Следовательно, компромисс придется искать в другой плоскости.

Ситуация осложняется политическим кризисом в Польше. Команда действующего премьера Матеуша Моравецкого, вероятно, неостанется у власти, а новое, оппозиционное правительство будет сформировано не раньше середины декабря. Именно тогда и стоит ожидать решения кризиса на границе.

Друга смерть на польському кордоні: через страйк перевізників вночі помер ще один український водій