Кацуба запропонував бізнесу і державі “почати все з чистого аркушу”

Щоб подолати постійні суперечки між державою — особливо правоохоронними органами — і бізнесом, необхідно довести до кінця інституційні реформи, в першу чергу судову, а також “перегорнути сторінку” по господарським суперечкам 10-20 річної давнини. Про це у своєму блозі написав підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба.

Експерт вважає, що тільки поєднання реформ і “економічної амністії” дозволить перезавантажити економіку. Перший елемент — це, в першу чергу, про судову реформу, пише Кацуба. Бо без суду будь-яка якісно прописана процедура завжди буде знаходитися під ризиком атаки недоброчесних конкурентів чи недоброчесних правоохоронців.

Другий елемент — амністія для всієї економічної й майнової діяльності громадян України в попередні десятиліття. Розібратися у сотнях тисяч актів на виділення землі, у десятках тисяч дозволів та рішень органів місцевого самоврядування, вирішити усі суперечки та при цьому не зламати те, що працює, — неможливо. Тому будь-які спроби розібратися у минулому приречені на вибірковість, звинувачення у політизації чи інших формах дискримінації.

“Я переконаний, що якщо провести амністію господарських (і майнових, і податкових, і усіх інших) порушень, а також зафіксувати права власності станом на 2022 рік (крім російського бізнесу) як недоторкані, ми зможемо поступово вийти на новий формат відносин держави (правоохоронців і судів) з бізнесом”, — резюмує Кацуба.

На фото: Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.

КАЦУБА ПРЕДЛОЖИЛ БИЗНЕСУ И ГОСУДАРСТВУ “НАЧАТЬ ВСЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА”

Чтобы преодолеть постоянные споры между государством — особенно правоохранительными органами — и бизнесом, необходимо довести до конца институциональные реформы, в первую очередь судебную, а также перевернуть страницу по хозяйственным спорам 10-20 летней давности.

Об этом в своем блоге написал предприниматель и эксперт в области энергетики Александр Кацуба.

Эксперт считает, что только сочетание реформ и экономической амнистии позволит перезагрузить экономику. Первый элемент – это, в первую очередь, о судебной реформе, пишет Кацуба. Потому что без суда любая качественно прописанная процедура всегда будет находиться под риском атаки недобродетельных конкурентов или недоброжелателей.

Второй элемент – амнистия для всей экономической и имущественной деятельности граждан Украины в предыдущие десятилетия. Разобраться в сотнях тысяч актов на выделение земли, в десятках тысяч разрешений и решений органов местного самоуправления, разрешить все споры и при этом не сломать то, что работает, невозможно. Поэтому любые попытки разобраться в прошлом обречены на избирательность, обвинение в политизации или в других формах дискриминации.

“Я убежден, что если провести амнистию хозяйственных (и имущественных, и налоговых, и всех прочих) нарушений, а также зафиксировать права собственности по состоянию на 2022 год (кроме российского бизнеса) как неприкосновенные, мы сможем постепенно выйти на новый формат отношений государства (стражей порядка) и судов) с бизнесом», — резюмирует Кацуба.

На фото: Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт