Одещина займає п’яте місце в Україні за рівнем екпорту товарів (інфографіка)

У січні–листопаді 2023 року підприємства Одещини здійснювали зовнішньоторговельні операції товарами з партнерами із 172 країн світу.Про це повідомляє Головне управління статистики Одеської області.Експорт товарів становив 1639,8 млн. дол. США, імпорт – 2091,0 млн. дол. США. Порівняно з січнем–листопадом 2022 року експорт зменшився на 23,7%, імпорт збільшився на 11,0%.

Негативне сальдо склало 451,2 млн. дол. США.

Частка регіону в загальному обсязі експорту товарів країни становила 5,0%, і за цим показником Одещина займає 5 місце серед регіонів України. Частка підприємств Одеської області в загальному імпорті товарів України становила 3,6%; за цим показником регіон знаходиться на 6 місці серед інших регіонів.

У загальному обсязі експорту товарів найбільшу питому вагу становили зернові культури (43,2%); насіння і плоди олійних рослин (16,9%), жири та олії тваринного або рослинного походження (15,5%).

Основу структури імпорту товарів становили палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (27,5%); електричні машини (7,9%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (6,9%).

**

ОДЕСЩИНА ЗАНИМАЕТ ПЯТОЕ МЕСТО В УКРАИНЕ ПО УРОВНЮ ЭКПОРТА ТОВАРОВ (ИНФОГРАФИКА)

В январе-ноябре 2023 года предприятия Одесской области осуществляли внешнеторговые операции товарами с партнерами из 172 стран мира.

Об этом сообщает Главное управление статистики Одесской области.

Экспорт товаров составил 1639,8 млн. дол. США, импорт – 2091,0 млн. дол. США. По сравнению с январем-ноябрем 2022 экспорт уменьшился на 23,7%, импорт увеличился на 11,0%. Отрицательное сальдо составило 451,2 млн. дол. США.

Доля региона в общем объеме экспорта товаров страны составила 5,0% и по этому показателю Одесщина занимает 5 место среди регионов Украины. Доля предприятий Одесской области в общем импорте товаров составила 3,6%; по этому показателю регион находится на 6-м месте среди других регионов.

В общем объеме экспорта товаров наибольший удельный вес составил зерновые культуры (43,2%); семена и плоды масличных растений (16,9%), жиры и масла животного или растительного происхождения (15,5%).

Основу структуры импорта товаров составили топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (27,5%); электрические машины (7,9%); средства наземного транспорта кроме железнодорожного (6,9%).

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Послуги інтернет-зв’язку на Одещині здорожчали на рекордні 22,9%