Одесита будуть судити за спробу переправки за кордон (відео)

Правопорушник пообіцяв військовозобов’язаному чоловіку фіктивні документи, які надають право безперешкодно виїжджати з країни. Фігуранта затримали після передачі другого траншу коштів.

Йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що правопорушник підшукав чоловіка призовного віку, охочого покинути країну, але тимчасово обмеженого у цьому праві. В ході спілкування зловмисник повідомив останньому, що виготовить фіктивну медичну документацію про непридатність до військової служби, яка дозволить йому виїхати за кордон. Свою «послугу» правопорушник оцінив в 4500 доларів США.

«Клієнт» передав фігуранту завдаток у розмірі тисячі доларів, а за кілька тижнів останній показав «замовнику» сканкопії нібито виготовлених медичних документів та отримав другий транш передоплати – 1,5 тис. доларів. Затримали зловмисника одразу після передачі другої частини коштів. Ще дві тисячі «ухилянт» повинен був передати правопорушнику після отримання медичного висновку про непридатність до служби.

Під час обшуку в автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили 1500 доларів, отриманих злочинним шляхом, а також копії і оригінали деяких документів.

За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили правопорушнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 242 тисяч гривень.

Одессита будут судить за попытку переправки за границу (видео)

Правонарушитель пообещал военнообязанному мужчине фиктивные документы, предоставляющие право беспрепятственно уезжать из страны.

Фигурант был задержан после передачи второго транша средств. Ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что правонарушитель подыскал мужчину призывного возраста, желающего покинуть страну, но временно ограниченного в этом праве. В ходе общения злоумышленник сообщил последнему, что изготовит фиктивную медицинскую документацию о непригодности к военной службе, которая позволит выехать за границу. Свою «услугу» правонарушитель оценил в 4500 долларов США.

«Клиент» передал фигуранту задаток в размере тысячи долларов, а через несколько недель последний показал «заказчику» сканкопии якобы изготовленных медицинских документов и получил второй транш предоплаты – 1,5 тыс. долларов. Задержан злоумышленник сразу после передачи второй части средств. Еще две тысячи «уклоняющий» должен был передать правонарушителю после получения медицинского заключения о непригодности к службе.

Во время обыска в автомобиле фигуранта стражи порядка изъяли 1500 долларов, полученных преступным путем, а также копии и оригиналы некоторых документов.

При наличии достаточных доказательств, следователи сообщили правонарушителю о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, а также содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранении препятствий, совершенном по корыстным мотивам. Это преступление квалифицируется по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и влечет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен.

📌
📌
📌
📌