Ренійський порт не допустив аудиторів і водолазів до перевірки причалу

Державні аудитори не змогли здійснити перевірку закупівель Ренійської філії ДП «Адміністрація морських портів України» для проведення ремонту причалу № 29 на загальну суму 14,3 млн гривень.Зокрема перевірка передбачала проведення контрольних обмірів в частині обсягів виконаних на причалі робіт, які проводилися під водою.Для обстеження підводних металоконструкцій ультразвуковим товщинометром аудитори залучили фахівців-водолазів Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Натомість керівництво Ренійської філії ДП «АМПУ» проігнорувало звернення Південного офісу Держаудитслужби.

Через недопуск до перевірки аудитори звернулися до відділу поліції № 2 (м. Рені) Ізмаїльського районного відділку Нацполіції.

Це вже не перша спроба Південного офісу Держаудитслужби з’ясувати законність витрат коштів державних підприємств морської галузі.

Довідка ДО

Раніше аудитори не змогли провести планові заходи державного фінансового контролю у ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт».

З огляду на непоодинокі випадки ігнорування роботи державних аудиторів керівництвом портів (попри введену кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності органу ДФК) Державна аудиторська служба готує звернення до Прем’єр-міністра, Міністерства інфраструктури та керівництва ДП «Адміністрація морських портів України» щодо необхідності втрутитися у ситуацію для усунення перешкод у роботі державних аудиторів та вжити заходів для посилення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання чинного законодавства у сфері фінансового контролю.

________________________________________________________________________________________________________________

Ренийский порт не допустил аудиторов и водолазов к проверке причала

Государственные аудиторы не смогли осуществить проверку закупок Ренийского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» для проведения ремонта причала № 29 на общую сумму 14,3 млн гривен.

В частности проверка предусматривала проведение контрольных обмеров в части объемов выполненных на причале работ, которые проводились под водой.

Для обследования подводных металлоконструкций ультразвуковым толщинометром аудиторы привлекли специалистов-водолазов Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Руководство Ренийского филиала ГП «АМПУ» проигнорировало обращение Южного офиса Госаудитслужбы.

Из-за недопуска к проверке аудиторы обратились в отдел полиции № 2 (г. Рени) Измаильского районного отделения Нацполиции.

Это уже не первая попытка Южного офиса Госаудитслужбы выяснить законность расходования средств государственных предприятий морской отрасли.

Справка ДО

Ранее аудиторы не смогли провести плановые мероприятия государственного финансового контроля в ГП «Морской торговый порт «Черноморск» и ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт».

Учитывая отдельные случаи игнорирования работы государственных аудиторов руководством портов (несмотря на введенную уголовную ответственность за препятствование деятельности органа ГФК) Государственная аудиторская служба готовит обращение к Премьер-министру, Министерству инфраструктуры и руководству ГП «Администрация морских портов Украины» о необходимости вмешаться в ситуацию для устранения препятствий в работе государственных аудиторов и принять меры для усиления контроля за соблюдением субъектами хозяйствования действующего законодательства в сфере финансового контроля.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Порти Одещини дослідить французька компанія