Українці витрачають за кордоном по 35 мільйонів доларів щодня

У НБУ оприлюднили статистику, скільки грошей зараз «витікає» з України через витрати українців за кордоном за допомогою банківських карток.За даними заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, постійний відтік з України коштів населення у категорії «подорожі» склав 2022 $20 млрд, а в 2023 — $18 млрд.У Нацбанку уточнили, що з квітня 2023 року і по сьогодні з українських банківських карток за кордоном витрачається по $35 млн на добу.

Цей показник серйозно зріс після початку повномасштабного вторгнення за рахунок масового від’їзду за кордон українських біженців, де багато хто витрачає гроші зі своїх українських карток (що і враховується НБУ як відтік коштів з України за статтею «подорожі»).

При цьому зворотний потік – переведення від українців з-за кордону в Україну (який раніше був одним із основних каналів припливу валюти до країни) навпаки знижується.

Якщо за 2021 рік цей показник становив $14 млрд, то 2022 року $12,5 млрд, а за 11 місяців 2023 року — $10,6 млрд.

Таким чином зараз українці більше виводять грошей з України, ніж пересилають в Україну.

**

УКРАИНЦЫ РАСХОДУЮТ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПО 35 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЕЖЕДНЕВНО

В НБУ обнародовали статистику, сколько денег сейчас «утекает» из Украины из-за расходов украинцев за границей с помощью банковских карт.

По данным заместителя главы Нацбанка Сергея Николаевчука, постоянный отток из Украины средств населения в категории «путешествия» составил 2022 $20 млрд, а в 2023 – $18 млрд.

В Нацбанке уточнили, что с апреля 2023 года и по сегодняшний день с украинских банковских карт за рубежом тратится по $35 млн в сутки.

Этот показатель серьезно вырос после начала полномасштабного вторжения за счет массового отъезда за границу украинских беженцев, где многие тратят деньги со своих украинских карт (что и учитывается НБУ как отток средств из Украины по статье «путешествия»).

При этом обратный поток – перевод от украинцев из-за границы в Украину (ранее бывший одним из основных каналов притока валюты в страну) наоборот снижается.

Если за 2021 год этот показатель составил $14 млрд, то в 2022 году $12,5 млрд, а за 11 месяцев 2023 года – $10,6 млрд.

Таким образом, сейчас украинцы больше выводят денег из Украины, чем пересылают в Украину.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Виплати українцям в Європі: що зараз гарантовано отримають біженці