14 одеських школярів увійшли до Шкільного Парламенту МАШО (фото)

В одеській школі діти нарівні із керівництвом братимуть участь в управлінні навчальним процесом.Міжнародна академічна школа Одеса (МАШО) (https://masho.od.ua/) продовжує впроваджувати інновації та кращі закордонні практики в освітній процес.

Цього разу у Школі майбутнього вперше в Україні засновано реальний орган учнівського самоврядування – шкільний парламент. 14 парламентарів – представників кожної паралелі середніх та старших класів – будуть вирішувати важливі питання освітнього, спортивного та духовного життя школи. А також висувати власні пропозиції і проєкти розвитку навчального закладу, обстоювати інтереси школярів.

В учнівському парламенті МАШО планується утворити тематичні комітети і комісії, в яких діти братимуть участь в залежності від особистих вподобань та інтересів. У такий спосіб керівництво школи бажає розвинути в учнях творчі та лідерські якості, активну громадську позицію, а також забезпечувати реальний діалог між адміністрацією закладу освіти та школярами.

Першими ініціативами, які висунули новообрані представники учнівського самоврядування, стали: будівництво новітнього баскетбольного майданчика у критому спортивному комплексі МАШО; удосконалення шкільної форми для підвищення впізнаваності закладу; індивідуалізація харчування в учнівському кафе; обладнання хімічної лабораторії для проведення більшої кількості дослідів на заняттях, та багато іншого.

14 одесских школьников вошли в Школьный Парламент МАШО (фото)

В одесской школе дети наравне с руководством будут участвовать в управлении учебным процессом.

Международная академическая школа Одесса (МАШО) продолжает внедрять инновации и лучшие зарубежные практики в образовательный процесс. В этот раз в Школе будущего впервые в Украине основан реальный орган ученического самоуправления – школьный парламент. 14 парламентариев – представителей каждой параллели средних и старших классов – будут решать важные вопросы образовательной, спортивной и духовной жизни школы. А также выдвигать собственные предложения и проекты развития учебного заведения, отстаивать интересы школьников.

В ученическом парламенте МАШО планируется создать тематические комитеты и комиссии, в которых дети будут участвовать в зависимости от личных предпочтений и интересов. Таким образом, руководство школы желает развить в учениках творческие и лидерские качества, активную общественную позицию, а также обеспечивать реальный диалог между администрацией учебного заведения и школьниками.

Первыми инициативами, выдвинутыми избранными представителями ученического самоуправления, стали: строительство новейшей баскетбольной площадки в крытом спортивном комплексе МАШО; усовершенствование школьной формы для повышения узнаваемости заведения; индивидуализация питания в учащемся кафе; оборудование химической лаборатории для проведения большего количества опытов на занятиях и многое другое.

📌
📌
📌
📌