Мешканці Одещини можуть отримати допомогу від ООН

Фінансова допомога від від Організації Об’єднаних Націй проводиться автоматично разом із пенсійними виплатами. Виплата є тимчасовою і сплачується протягом чотирьох місяців.Близько 278 тисяч пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій та отримують низькі пенсії, з серпня отримують додаткову виплату за рахунок Всесвітньої продовольчої програми ООН. Щомісяця на це виділяється 609 млн.

грн.

Хто може отримати допомогу

 • пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні;
 • пенсія має бути не більше 3 000 грн; 
 • відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО раніше.

Тобто якщо ви не проживаєте на відповідних територіях, то доплати до пенсії не буде. Якщо людина проживає на таких територіях, але отримує пенсію, вищу за 3 000 грн, доплати також не буде, підкреслюють спеціалісти.

У створених ООН спільно з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом реєстрах зазначено для кожного пенсіонера: 

 • місце реєстрації; 
 • розмір пенсій;
 • отримання будь-яких допомог.

Нарахування доплати від ООН проводиться автоматично разом із пенсійними виплатами.

Довідка ДО

У листопаді уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка збільшила граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги від ЗПС ООН з 3000 грн до 3250 грн.

Після змін розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3250 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншою за 100 грн. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію 2400 грн., то йому доплатять 850 грн.

Щоб отримати таку надбавку, не потрібно писати якусь заяву та звертатися до Пенсійного фонду, це робиться автоматично. Доплата нараховується на картку пенсіонера разом із пенсією.

Під час засідання робочої групи Проекту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України (PeReHID) було повідомлено, що додаткові виплати пенсіонерам від ЗПС ООН заплановано і на 2024 рік.

При цьому в Мінсоцполітики наголосили, що друга хвиля проекту охопить 350 тисяч людей з інвалідністю.

**

ЖИТЕЛИ ОДЕСЩИНЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ООН


Финансовая помощь от Организации Объединенных Наций проводится автоматически вместе с пенсионными выплатами. Выплата временная и оплачивается в течение четырех месяцев.

Около 278 тысяч пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий, получающих низкие пенсии, с августа получают дополнительную выплату за счет Всемирной продовольственной программы ООН. Ежемесячно на это выделяется 609 млн. грн.

Кто может получить помощь

 • пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне;
 • пенсия должна быть не более 3000 грн;
 • отсутствие каких-либо выплат от каких-либо международных организаций и помощи для ВПЛ раньше.

То есть, если вы не проживаете на соответствующих территориях, то доплаты к пенсии не будет. Если человек проживает на таких территориях, но получает пенсию выше 3 000 грн, доплаты также не будет, подчеркивают специалисты.

В созданных ООН совместно с Минсоцполитики и Пенсионным фондом реестрах указано для каждого пенсионера:

 • место регистрации;
 • размер пенсий;
 • получение любых пособий.

Начисление доплаты от ООН производится автоматически вместе с пенсионными выплатами.

Справка ДО

В ноябре правительство приняло разработанное Минсоцполитики определение, которое увеличило предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи от СПС ООН с 3000 грн до 3250 грн.

После изменений размер дополнительного пособия определяется как разница между 3250 грн и пенсионной выплатой, но не может быть менее 100 грн. К примеру, если пенсионер получает пенсию 2400 грн, то ему доплатят 850 грн.

Чтобы получить такую надбавку, не нужно писать какое-либо заявление и обращаться в Пенсионный фонд, это делается автоматически. Доплата начисляется на карту пенсионера вместе с пенсией.

В ходе заседания рабочей группы Проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины (PeReHID) было доложено, что дополнительные выплаты пенсионерам от СПС ООН запланированы и на 2024 год.

При этом в Минсоцполитики подчеркнули, что вторая волна проекта охватит 350 тысяч человек с инвалидностью.

Підвищення пенсій: коли чекати?