На Одещині більше половини жінок заявили про сексуальні домагання на роботі

53% жінок на Одещині, які взяли участь в опитуванні про сексуальні домагання на роботі, назвали їх дуже серйозною проблемою. Водночас із такою проблемою стикалися і 29% чоловіків. Опитування проводили кілька соціологічних організацій за підтримки уряду Канади та Українського жіночого фонду у серпні-вересні 2023 року.Найбільш актуальна проблема сексуальних домагань на робочому місці для співробітників правоохоронних органів – на ситуацію поскаржилися 57% із них.

Співробітники органів місцевого самоврядування розділилися на думці – 50% заявили про проблему, а 44% сказали, що їм важко відповісти. У медичній сфері проблема є актуальною для 44% працівників. У військових ситуація неоднозначна – 41% заявили про проблему, 41% сказали, що все гаразд, ще 18% не визначились. У сфері освіти 35% працівників вважають сексуальні домагання у роботі актуальною проблемою, а 46% не визначились із відповіддю.

34% опитаних поскаржилися на пильні погляди з боку колег, які розглядають співробітника як сексуальний об’єкт. 33% заявили, що їм доводиться слухати недоречні коментарі із сексуальним підтекстом, ще 33% заявили про «брудні» спеки в колективі.

Серед більш серйозних випадків домагань на робочому місці, 29% респондентів поскаржилися, що колеги намагалися торкатися до них, 11% отримували прямі пропозиції вступити в близькість, у 7% випадків працівникам загрожували погіршенням робочих умов після відмови в інтимному зв’язку. Ще 4% опитаних зазнали сексуальних нападів або зґвалтування з боку колег.

Найчастіше (15% випадків) сексуальне домагання відбувалося з боку начальника. У 14% жертв вимагали колеги. Тільки у 2% таким чином поводилися підлеглі.

У 25% випадків жертви просто ігнорують такі інциденти. У 24% роблять зауваження колегам, у 20% скаржаться друзям чи родичам, у 15% звільняються з роботи і лише у 12% повідомляють відповідального співробітника на роботі.

В опитуванні брали участь 784 респонденти.

**

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЬНИЦ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЯВИЛИ О СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМАГАТЕЛЬСТВАХ НА РАБОТЕ

53% женщин в Одесской области, принявших участие в опросе о сексуальных домогательствах на работе, назвали их очень серьезной проблемой. В то же время, с такой проблемой сталкивались и 29% мужчин.

Опрос проводился несколько социологических организаций при поддержке правительства Канады и Украинского женского фонда в августе-сентябре 2023 года.

Наиболее актуальна проблема сексуальных притязаний на рабочем месте для сотрудников правоохранительных органов – на ситуацию пожаловались 57% из них. Сотрудники органов местного самоуправления разделились во мнении – 50% заявили о проблеме, а 44% сказали, что им затруднились ответить. В медицинской сфере проблема актуальна для 44% работников. В военных ситуация неоднозначная – 41% заявили о проблеме, 41% сказали, что все хорошо, еще 18% не определились. В сфере образования 35% работников считают сексуальные домогательства в работе актуальной проблемой, а 46% затруднились ответить.

34% опрошенных пожаловались на пристальные взгляды со стороны коллег, рассматривающих сотрудника как сексуальный объект. 33% заявили, что им приходится слушать неуместные комментарии с сексуальным подтекстом, еще 33% заявили о «грязных» жарах в коллективе.

Среди более серьезных случаев притязаний на рабочем месте, 29% респондентов пожаловались, что коллеги пытались прикасаться к ним, 11% получали прямые предложения вступить в близость, в 7% случаев работникам угрожали ухудшением рабочих условий после отказа в интимной связи. Еще 4% опрошенных подверглись сексуальным нападениям или изнасилованию со стороны коллег.

Чаще (15% случаев) сексуальное притязание совершалось со стороны начальника. У 14% жертв требовали коллеги. Только у 2% таким образом вели себя подчиненные.

В 25% случаев жертвы просто игнорируют подобные инциденты. У 24% делают замечания коллегам, у 20% жалуются друзьям или родственникам, у 15% увольняются с работы и только у 12% сообщают ответственного сотрудника на работе.

В опросе принимали участие 784 респондента.

Одеські чиновники зайняли третє місце в «рейтингу щастя»