Підвищення пенсій: коли чекати?

У січні українцям обіцяють збільшення прожиткового мінімуму. Передбачено це Законом про Держбюджет на 2024 рік. Зазвичай разом із прожитковим мінімумом зростали й мінімальні пенсії та надбавки до них. Але наступного року це правило зміниться. Затверджені Урядом нововведення призвели до того, що відтепер зростання прожиткового мінімуму на збільшення пенсій не впливає.

На початку листопада Верховна Рада ухвалила Закон про Держбюджет на 2024 рік. Він передбачає збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня. Через збільшення прожиткового мінімуму зазвичай відбувається автоматичний перерахунок мінімальних пенсій і всіляких надбавок до них.

Перерахунок пенсій з 1 січня 2024 року: кому підвищать пенсійні виплати?

Оскільки в пункті 8 Прикінцевих положень проєкту закону про бюджет на наступний рік зазначено: «Установити, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, що здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій».

Отже жодного перерахунку пенсій з 1 січня 2024 року не буде, незважаючи на зростання прожиткового мінімуму (хоча він був би все одно незначним).

Це нововведення наприкінці листопада затвердили остаточно. Мінімальні пенсії та надбавки, що залежать від прожиткового мінімуму, будуть перераховані тільки в березні. Тоді ж має відбутися індексація.

За таких обставин невеликий перерахунок із 1 січня може стосуватися тільки тих, чия пенсія залежить від мінімальної зарплати, яка також має зрости (частково це особи, старші за 65 років із повним стажем, і деякі чорнобильці). А ось зростання прожиткового мінімуму збільшення пенсій відтепер не гарантує.

* * * * *

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ: КОГДА ЖДАТЬ?


В январе украинцам обещают увеличение прожиточного минимума. Предусмотрено это Законом о Госбюджете на 2024 год. Обычно вместе с прожиточным минимумом росли и минимальные пенсии и надбавки к ним. Но в следующем году это правило изменится.

Утвержденные Правительством нововведения привели к тому, что отныне рост прожиточного минимума на увеличение пенсий не влияет.

В начале ноября Верховная Рада приняла Закон о Госбюджете на 2024 год. Он предусматривает увеличение прожиточного минимума с 1 января. Из-за увеличения прожиточного минимума обычно происходит автоматический перерасчет минимальных пенсий и всевозможных надбавок к ним.

Перерасчет пенсий с 1 января 2024 года: кому повысят пенсионные выплаты?

Поскольку в пункте 8 Заключительных положений проекта закона о бюджете на следующий год указано: «Установить, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, осуществляемый с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с осуществлением ежегодной индексации пенсий», — в итоге никакого перерасчета пенсий с 1 января 2024 года не будет, несмотря на рост прожиточного минимума (хотя он был бы все равно незначительным).

Это нововведение в конце ноября утвердили окончательно. Минимальные пенсии и надбавки, зависящие от прожиточного минимума, будут пересчитаны только в марте. Тогда же должна состояться индексация.

При таких обстоятельствах небольшой перерасчет с 1 января может касаться только тех, чья пенсия зависит от минимальной зарплаты, которая также должна вырасти (частично это лица старше 65 лет с полным стажем и некоторые чернобыльцы). А вот рост прожиточного минимума увеличение пенсий теперь не гарантирует.

Багатодітні батьки: нюанси оформлення дострокової пенсіі