Виплати для ВПО за червень профінансовано у повному обсязі

Виплати на проживання для ВПО залишаються вагомим інструментом підтримки від держави для українців, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну.Ці виплати допомагають подолати найважчий період налагодження життя на новому місці, інтегрування в нову громаду, пошуку нової роботи.Виплати на проживання ВПО за червень було профінансовано у повному обсязі, тобто всім, хто має право на їх отримання, кошти поступили на банківські рахунки до кінця місяця.

Загалом на виплати для ВПО було спрямовано понад 2,9 млрд. грн.

Після витрат на безпеку та оборону країни, на яку кошти спрямовуються першочергово, соціальні виплати залишаються другими за значимістю. Їх фінансування є пріоритетним і відбувається завдяки підтримці міжнародних партнерів.

________________________________________________________________________________________________________________

Выплаты для ВПЛ за июнь профинансированы в полном объеме

Выплаты на проживание для ВПЛ остаются весомым инструментом поддержки от государства для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабной войны.

Эти выплаты помогают преодолеть тяжелый период налаживания жизни на новом месте, интегрирования в новую общину, поиска новой работы.

Выплаты на проживание ВПЛ за июнь были профинансированы в полном объеме, то есть всем, кто имеет право на их получение, средства поступили на банковские счета до конца месяца. Всего на выплаты для ВПЛ было направлено более 2,9 млрд. грн.

После расходов на безопасность и оборону страны, на которую средства направляются в первую очередь, социальные выплаты остаются вторыми по значимости. Их финансирование является приоритетным и происходит благодаря поддержке международных партнеров.

Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Виплати для ВПО з 1 червня: що потрібно знати