Коли вручена повістка вважається недійсною: деталі 

Під час воєнного стану та загальної мобілізації повістки військовозобов’язаним можуть вручати в будь-якому громадському місці. Окрім того, документ можуть принести додому. Бувають випадки, коли представники ТЦК залишають повістку у дверях військовозобов’язаним особам.Відповідно до законодавства України в повістці мають бути прописані: ПІБ військовозобов’язаного; адреса реєстрації чи місце фактичного проживання; дата, час й адреса ТЦК, куди має з’явитися українець; номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки; дата видачі та підпис особи, яка видала повістку; мокра печатка.

 

Крім того, у разі отримання повістки призовник може відмовитись від неї. Причини, через які можна відмовитися:

  • якщо в документі вказані неправильні дані одержувача;
  • повістку вручає не уповноважена на це особа;
  • немає печатки / підпису комісара ТЦК та СП.

У разі відмови підписати документ про вручення, співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

Повістка в дверях: чи законно це та чи потрібно йти до ТЦК:

Повістка до військкомату має бути вручена особисто в руки людині, якій вона адресована, щоби вона поставила свій підпис про отримання. Якщо людина не підписала повістку, то дії військових із повісткою в дверях не мають юридичної сили.

Особа, яку вони викликають до військкомату, може не з’явитися, і ніяких правових наслідків для неї не буде. Представники ТЦК мали дочекатися людину й особисто вручити їй повістку. Прикріплення документа на двері (навіть якщо є фотодоказ) – це відхилення від загальних правил вручення повісток.

Когда врученная повестка считается недействительной: детали

Во время военного положения и всеобщей мобилизации повестки военнообязанным могут вручать в любом общественном месте. Кроме того, документ может быть принесен домой. Бывают случаи, когда представители ТЦК оставляют повестку в дверях военнообязанным лицам.

В соответствии с законодательством Украины, в повестке должны быть прописаны:

ФИО военнообязанного; адрес регистрации или место фактического проживания; дата, время и адрес ТЦК, куда должен явиться украинец; номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки; дата выдачи и подпись лица, выдавшего повестку; мокрая печать.

Кроме того, в случае получения повестки призывник может отказаться от нее. Причины, по которым можно отказаться:

  • если в документе указаны неверные данные получателя;
  • повестку вручает не уполномоченное на это лицо;
  • нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

В случае отказа подписать документ о вручении сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

Повестка в дверях: законно ли это и нужно ли идти в ТЦК:

Повестка в военкомат должна быть вручена лично в руки человеку, которому он адресован, чтобы он поставил свою подпись о получении. Если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой в дверях не имеют юридической силы.

Лицо, которое они вызывают в военкомат, может не явиться, и никаких правовых последствий для него не будет. Представители ТЦК должны были дождаться человека и лично вручить ему повестку. Прикрепление документа к двери (даже если есть фотодоказательство) – это отклонение от общих правил вручения повесток.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Законопроект про мобілізацію: у Раді розповіли про важливі зміни