Мер Одеси зустрівся з делегацією ЮНІСЕФ(фото)

Геннадій Труханов подякував ЮНІСЕФ за численні гуманітарні вантажі, стале партнерство та допомогу у реалізації проєктів у сфері захисту прав дітей. А також співпрацю у реалізації ініціатив, спрямованих на створення системи інтегрованих соціальних послуг і підтримку найуразливіших категорій сімей і дітей.Сторони обговорили реалізацію спільних проєктів та подальшу співпрацю.

Зокрема про залучення громадських організацій до надання соціальних послуг, замовником яких виступає ЮНІСЕФ, що стане допомогою муніципалітетам.

Також обговорили проблемні питання переходу від системи інституційних закладів до альтернативних форм сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт. Наприклад, через низький для мільйонного міста рівень оплати праці вихователів, в Одесі є складнощі з реалізацією проєкту сімейного патронату. Також є потреба у залучені донорської допомоги для розвитку Дитячих будинків сімейного типу.

«ЮНІСЕФ є лідером щодо захисту прав дітей. Ми завжди шукаємо шляхи вирішення проблеми. Тому, якщо в рамках ЮНІСЕФ не зможемо вам допомогти, то пошукаємо партнерів»,-зазначила керівниця Одеського регіонального офісу Представництва ЮНІСЕФ в Україні пані Одрі Лекомте.

Крім того, на зустрічі обговорили впровадження проєкту альтернативного водопостачання: за підтримки ЮНІСЕФ в низці одеських лікарень будуть пробурені свердловини.

________________________________________________________________________________________________________________

Мэр Одессы встретился с делегацией ЮНИСЕФ

Геннадий Труханов поблагодарил ЮНИСЕФ за многочисленные гуманитарные грузы, устойчивое партнерство и помощь в реализации проектов в сфере защиты прав детей. А также сотрудничество в реализации инициатив, направленных на создание системы интегрированных социальных услуг и поддержку уязвимых категорий семей и детей.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов и дальнейшее сотрудничество. В частности о привлечении общественных организаций к оказанию социальных услуг, заказчиком которых выступает ЮНИСЕФ, что станет помощью муниципалитетам.

Также обсудили проблемные вопросы перехода от системы институциональных учреждений к альтернативным формам семейного воспитания детей, лишенных родительской опеки и детей-сирот. Например, из-за низкого для миллионного города уровня оплаты труда воспитателей, в Одессе есть сложности с реализацией проекта семейного патроната. Также есть потребность в привлечении донорской помощи для развития Детских домов семейного типа.

«ЮНИСЕФ является лидером по защите прав детей. Мы всегда ищем пути решения проблемы. Поэтому, если в рамках ЮНИСЕФ не сможем вам помочь, то поищем партнеров», — отметила руководитель Одесского регионального офиса Представительства ЮНИСЕФ в Украине госпожа Одри Лекомте.

Кроме того, на встрече обсудили внедрение проекта альтернативного водоснабжения: при поддержке ЮНИСЕФ в ряде одесских больниц будут пробурены скважины.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Мер Одеси у Марселі — Франція передасть міським клінікам медичне обладнання (фото)