Міська рада опублікувала алгоритм отримання грошової допомоги для мобілізованих одеситів

Для отримання одноразової грошової допомоги мобілізованому в Одесі необхідно звернутися  із заявою й надати оригінали та копії документів:🔹 паспорт громадянина України (ІD-картка надається з документом про реєстрацію місця проживання (перебування);🔸реєстраційний номер облікової картки платника податків;🔹інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок;🔸довідку або витяг з наказу про зарахування до військової частини.

Заява подається на ім’я Одеського міського голови або директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. Також заява може бути подана через ТЦК та СП.

Якщо військовий не може звернутися особисто із заявою на призначення одноразової грошової допомоги та документами, що підтверджують родинний зв’язок, звертається один із членів його сім’ї (дружина/чоловік, батьки, повнолітні діти) або представник за довіреністю.

Виплата грошової допомоги у розмірі 20 000 грн здійснюється шляхом перерахування коштів на карткові рахунки одержувачів допомоги.

Довідка ДО

В листопаді 2023 року депутати Одеської міської ради прийняли Міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2024-2026 роки.

В рамках дії Програми мобілізованим особам, які призвані на військову службу до Збройних Сил України та зареєстровані в Одесі, з міського бюджету надаватиметься одноразова грошова допомога у граничному розмірі 20 000 грн. На цей захід в 2024 році в бюджеті передбачено 20 млн грн.

**

ГОРОДСКИЙ СОВЕТ ОПУБЛИКОВАЛ АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ МОБИЛИЗИРОВАННЫХ ОДЕССИТОВ

Для получения единовременной денежной помощи мобилизованному в Одессе необходимо обратиться с заявлением и предоставить оригиналы и копии документов:

🔹 паспорт гражданина Украины (ID-карта предоставляется с документом о регистрации места жительства (пребывания);
🔸регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
🔹информацию из банковского учреждения об открытом карточном счете;
🔸справку или выписку из приказа о причислении в воинскую часть.

Заявление представляется на имя Одесского городского головы или директора Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. Также заявление может быть подано через ТЦК и СП.

Если военный не может обратиться лично с заявлением на назначение единовременной денежной помощи и документами, подтверждающими родственную связь, обращается один из членов его семьи (супруга/супруги, родители, совершеннолетние дети) или представитель по доверенности.

Выплата денежной помощи в размере 20 000 грн производится путем перечисления средств на карточные счета получателей помощи.

Справка ДО

В ноябре 2023 депутаты Одесского городского совета приняли Городскую целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи уязвимым слоям населения города Одессы на 2024-2026 годы.

В рамках действия Программы мобилизованным лицам, которые призваны на военную службу в Вооруженные силы Украины и зарегистрированы в Одессе, из городского бюджета будет предоставляться единовременная денежная помощь в предельном размере 20 000 грн. На это мероприятие в 2024 году в бюджете предусмотрено 20 млн. грн.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

За прикладом Одеси: в Чорноморську мобілізованим будуть виплачувати по 20 тисяч гривень (відео)