Психолог з Узбекистану вивіз з Одещини 800 тисяч тон зерна

У серпні 2023 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю в регіоні — він вводив особливі правила для вивезення сільськогосподарської продукції на експорт з Одещини. По суті, на території регіону було введено окремі митні правила — не такі, як на всій іншій території України.

Про це повідомляє видання «hromadske» в розслідуванні «Зерновий барон».

За інформацією «Громадського», через порти Одещини торік пройшло 85% відсотків агроекспорту країни, тобто насправді одним наказом було взято під контроль майже всю галузь.

Дослідивши базу даних української митниці, доступ до якої було надано міжнародним сервісом ImportGenius, журналісти виявили 40 компаній з ознаками фіктивності, які вийшли на ринок експорту агропродукції після того, як його було взято під «ручний контроль» Одеською ОВА.

Йдеться виключно про компанії, які почали торгувати зерном на експорт після серпня 2023 року, ніколи не займалися експортом раніше, були засновані або змінили власників у 2023 році, не входять до відомих агрохолдингів і не мають власної землі.

«Найбільша за обсягом експорту із цих фірм має такий самий номер телефону, як ще 139 юридичних осіб. А на другому місці — компанія, засновником якої, ймовірно, є психолог з Узбекистану, на якого за останні два роки в Україні було зареєстровано 20 юридичних осіб. Усі разом «підозрілі» компанії за останній квартал 2023 року вивезли через порти Одеської області приблизно 800 тисяч тонн різної агропродукції загальною вартістю близько 150 мільйонів доларів, або ж 6 мільярдів гривень. Необхідність взяття ринку під «ручний контроль» сам голова Одеської ОВА Олег Кіпер пояснював якраз боротьбою проти компаній-одноденок і так званого чорного експорту»,— пише Громадське.

Йдеться про фірми, які вивозять зерно за кордон, але не повертають валютний виторг в країну і не сплачують податки. Здійснивши кілька швидких операції на суму в кілька мільйонів доларів, компанія просто зникає, а потім виявляється, що директором там був якийсь безпритульний, а офісу компанії не існує в природі.

«Я не можу когось звинувачувати, у мене просто немає фактів, але ми розуміємо, що в нашій країні будь-який ручний контроль має підвищені ризики корупції», — зазначив у коментарі hromadske заступник голови Всеукраїнської аграрної спілки «Аграрна рада» Дмитро Кохан.

В Одеські обласній військовій адміністрації запит на коментар проігнорували.

________________________________________________________________________________________________________________

Психолог из Узбекистана вывез из Одесской области 800 тысяч тонн зерна

В августе 2023 года глава Одесской ОГА Олег Кипер издал приказ об усилении таможенного контроля в регионе — он вводил особые правила для вывоза сельскохозяйственной продукции на экспорт из Одесской области. По сути, на территории региона были введены отдельные таможенные правила — не такие, как на всей остальной территории Украины.

Об этом сообщает издание «hromadske» в расследовании «Зерновой барон».

По информации «Громадського», через порты Одесской области в прошлом году прошло 85% процентов агроэкспорта страны, то есть на самом деле одним приказом была взята под контроль почти вся отрасль.

Исследовав базу данных украинской таможни, доступ к которой был предоставлен международным сервисом ImportGenius, журналисты обнаружили 40 компаний с признаками фиктивности, которые вышли на рынок экспорта агропродукции после того, как он был взят под «ручной контроль» Одесской ОГА.

Речь идет исключительно о компаниях, которые начали торговать зерном на экспорт после августа 2023 года, никогда не занимались экспортом ранее, были основаны или сменили владельцев в 2023 году, не входят в известные агрохолдинги и не имеют собственной земли.

«Самая большая по объему экспорта из этих фирм имеет такой же номер телефона, как еще 139 юридических лиц. А на втором месте — компания, основателем которой, вероятно, является психолог из Узбекистана, на которого за последние два года в Украине было зарегистрировано 20 юридических лиц. Все вместе «подозрительные» компании за последний квартал 2023 года вывезли через порты Одесской области примерно 800 тысяч тонн различной агропродукции общей стоимостью около 150 миллионов долларов, или 6 миллиардов гривен. Необходимость взятия рынка под «ручной контроль» сам председатель Одесской ОВА Олег Кипер объяснял как раз борьбой против компаний-однодневок и так называемого черного экспорта»,— пишет Громадське.

Речь идет о фирмах, которые вывозят зерно за границу, но не возвращают валютную выручку в страну и не платят налоги. Совершив несколько быстрых сделок на сумму в несколько миллионов долларов, компания просто исчезает, а потом оказывается, что директором там был какой-то беспризорник, а офиса компании не существует в природе.

«Я не могу кого-то обвинять, у меня просто нет фактов, но мы понимаем, что в нашей стране любой ручной контроль имеет повышенные риски коррупции», — отметил в комментарии hromadske заместитель председателя Всеукраинского аграрного союза «Аграрна рада» Дмитрий Кохан.

В Одесской областной военной администрации запрос на комментарий проигнорировали.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

У портах Одеси зріс обсяг вивантаження зерна