У Міноборони назвали головні пункти законопроєкту про мобілізацію (відео)

Основні положення мобілізаційного законопроєкту — розʼяснення від Міністерства оборони України:▪️ Мобілізація пропонується від 25 до 60 років;▪️ З 2025 року у ВНЗ запроваджується базова військова підготовка;▪️ Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;▪️ Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;▪️ Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;▪️ Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку;Довідка ДОНагадаємо, що народні депутати проголосували за відміну категорії «обмежено придатні».

Тепер ВЛК оцінюватиме стан призовників як «придатний» чи «непридатний» до військової служби. Слід зазначити, що законопроект не підписав речник та президент.

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу розкритикував внесення правок до законопроєкту про мобілізацію щодо проходження повторної військово-лікарської комісії обмеженно придатними.

Нардеп переконаний, що громадяни, які хотіли захищати Україну, вже роблять це, а змусити силою воювати неможливо. На його думку, мобілізація має мотивувати, а не змушувати.

Про це нардеп повідомив в ефірі Ранок.LIVE в середу, 27 березня.

Мазурашу розповів, що правка була узгоджена колективно. В авторстві фігурує прізвище нардепа Федора Веніславського, однак, за словами Мазурашу, правки про повторну ВЛК були комітетними. Депутат вважає, що подібні рішення мають бути ухвалені відкрито, щоб всі розуміли про що йдеться. Не так, як це було зроблено з правками про повторну ВЛК для обмежено придатних. Нардепи внесли цю зміну в законопроєкт, який не стосується цього. Мазурашу запропонував створювати для цього окремі точкові документи.

«Акцент на тому, щоб люди ще менше поважали законодавчі органи. Це неправильно, не нормально. Я не розумію, чому ми так діємо. Треба просто бути чесними. Хай вони б пробували комунікувати з виборцями те, що вони протаскають через парламент», — наголосив представник «Слуга народу».

Правка відповідно скасовує термін «обмежено придатний», можливий статус лише «придатний» або «непридатний». Нардеп пояснив, що йти на війну потрібно мотивувати, а не змушувати, тому що корупція і зараз залишається, тому змусити так званих «обмежено придатних» не вийде.

«Коли комунікував з колегами з комітету, фігурувало, що в нас така благородна мета, щоб ми могли звільнити тих обмежених придатників, які реально не можуть нести військову службу, але вони через цей статус їх мусять тримати. Якщо така благородна ціль справді була, то це зробилося б зовсім іншими змінами, інші норми закону і спокійно це поправили б через парламент», — додав Мазурашу.

В Минобороны назвали главные пункты законопроекта о мобилизации (видео)

Основные положения мобилизационного законопроекта – разъяснение от Министерства обороны Украины:

▪️ Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет;
▪️ С 2025 года в вузе вводится базовая военная подготовка;
▪️ От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;
▪️ Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;
▪️ Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;
▪ Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста;

Справка ДО

Напомним, что народные депутаты проголосовали за отмену категории «ограниченно пригодные». Теперь ВЛК будет оценивать состояние призывников как «пригодный» или «непригодный» к военной службе. Следует отметить, что законопроект не подписал спикер и президент.

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу раскритиковал внесение правок в законопроект о мобилизации относительно прохождения повторной военно-врачебной комиссии ограниченно пригодными.

Нардеп убежден, что граждане, желавшие защищать Украину, уже делают это, а заставить силой воевать невозможно. По его мнению, мобилизация должна мотивировать, а не принуждать.

Об этом нардеп сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 27 марта.

Мазураш рассказал, что правка была согласована коллективно. В авторстве фигурирует фамилия нардепа Федора Вениславского, однако, по словам Мазураша, поправки о повторной ВЛК были комитетными. Депутат считает, что подобные решения должны быть приняты открыто, чтобы все понимали о чем идет речь. Не так, как это было сделано с правками о повторном ВЛК для ограниченно подходящих. Нардепы внесли это изменение в законопроект, не касающийся этого. Мазураш предложил создать для этого отдельные точечные документы.

«Акцент на том, чтобы люди еще меньше уважали законодательные органы. Это неправильно, не нормально. Я не понимаю, почему мы так действуем. Надо просто быть честными. Пусть бы они пробовали коммуникировать с избирателями то, что они протаскивают через парламент«, — подчеркнул представитель «Слуга народа».

Правка соответственно отменяет термин «ограничен», возможный статус только «пригодный» или «непригодный». Нардеп объяснил, что идти на войну нужно мотивировать, а не заставлять, потому что коррупция и сейчас остается, поэтому заставить так называемых «ограниченно пригодных» не получится.

«Когда коммуникировал с коллегами из комитета, фигурировало, что у нас такая благородная цель, чтобы мы могли уволить тех ограниченных придатчиков, которые реально не могут нести военную службу, но они из-за этого статуса их должны держать. Если такая благородная цель действительно была, то это сделалось бы совсем другими изменениями, другие нормы закона и спокойно бы это поправили через парламент», — добавил Мазурашу.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Мобілізація Україні: перелік громадян, які беруться на військовий облік, розширять