В Одесі встановили меморіальну дошку всесвітньо відомому Миклухо-Маклаю (фото)

28 травня, у Всеукраїнський день краєзнавства, на будинку на вул. Пастера, 36 в Одесі відбулося відкриття меморіальної дошки всесвітньо відомому вченому-мандрівнику та гуманісту, етнографу українського походження Миколі Миколайовичу Миклухо-Маклаю. Саме від’їжджаючи у свої подорожі морем з Одеси та повертаючись до міста, Миклухо-Маклай перебував у квартирі професора Іллі Мечникова в будинку на вул.

Пастера, 36.

Церемонія відкриття пройшла за участю представників наукової спільноти міста.

Проєкт встановлення меморіальної дошки був погоджений історико-топонімічною комісією при Виконавчому комітеті Одеської міської ради.

Ініціатор проєкту – Гриськов Антон Станіславович, історик-краєзнавець, член правління Одеської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Автор меморіальної дошки – відомий одеський скульптор Микола Худолій.

Довідка ДО

Микола Миклухо-Маклай (1846-1888) увійшов в історію як дослідник Південно-Східної Азії, Океанії та Австралії. Всесвітньо відомий вчений багато подорожував, свої дослідження викладав у наукових працях, кількість яких сягає 160.
З Україною Миклухо-Маклая пов’язує генетика — козацьке коріння по батьківській лінії, а також взаємозв’язки родини з нащадком гетьмана К. Розумовського.
Миклухо-Маклай висунув ідею створення аналогів сучасної Організації Об’єднаних Націй та її частини — ЮНЕСКО. Також Миклухо-Маклай склав перший проєкт загальної Декларації прав людини. У 1996 році ЮНЕСКО визнала вченого Людиною світу.
Про Миколу Миклухо-Маклая написано чимало книг, знято кілька кінострічок. У різних країнах, зокрема й в Україні, споруджено пам’ятники вченому, створено музеї.
В Україні музеї Миклухо-Маклая знаходяться на Черніговщині (с. Калитянське), в Батурині та на Житомирщині (м. Малин). Українці пишаються славним нащадком козацького роду, дослідження і відкриття якого справді належать всьому людству.
Микола Миклухо-Маклай усе життя дотримувався свого гасла: лише зробивши щось важливе для людей, ти можеш і сам називатися людиною. Такою Людиною стовідсотково він і був.

В Одессе установили мемориальную доску всемирно известному Миклухо-Маклаю (фото)

28 мая, во Всеукраинском дне краеведения, на доме по ул. Пастера, 36 в Одессе состоялось открытие мемориальной доски всемирно известному ученому-путешественнику и гуманисту, этнографу украинского происхождения Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю.

Именно уезжая в свои путешествия по морю из Одессы и возвращаясь в город, Миклухо-Маклай находился в квартире профессора Ильи Мечникова в доме по ул. Пастера, 36.

Церемония открытия прошла с участием представителей научного сообщества города.

Проект установки мемориальной доски был согласован историко-топонимической комиссией при Исполнительном комитете Одесского городского совета.

Инициатор проекта – Гриськов Антон Станиславович, историк-краевед, член правления Одесской областной организации Национального союза краеведов Украины.

Автор мемориальной доски – известный одесский скульптор Николай Худолий.

Справка ДО

Николай Миклухо-Маклай (1846–1888) вошел в историю как исследователь Юго-Восточной Азии, Океании и Австралии. Всемирно известный ученый много путешествовал, свои исследования преподавал в научных работах, количество которых составляет 160.
С Украиной Миклухо-Маклая связывает генетика — казацкие корни по отцовской линии, а также взаимосвязи семьи с потомком гетмана К. Разумовского.
Миклухо-Маклай выдвинул идею создания аналогов современной Организации Объединенных Наций и ее части ЮНЕСКО. Также Миклухо-Маклай составил первый проект всеобщей Декларации прав человека. В 1996 году ЮНЕСКО признала ученого Человеком мира.
О Николае Миклухо-Маклае написано немало книг, снято несколько кинолент. В разных странах, в том числе и в Украине, построены памятники ученому, созданы музеи.
В Украине музеи Миклухо-Маклая находятся на Черниговщине (с. Калитянское), Батурине и Житомирщине (г. Малин). Украинцы гордятся славным потомком казацкого рода, исследования и открытия которого действительно принадлежат всему человечеству.
Николай Миклухо-Маклай всю жизнь соблюдал свой лозунг: только сделав что-то важное для людей, ты можешь и сам называться человеком. Таким человеком стопроцентно он и был.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

В Одесі вулицю Кибальчича перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні