В Одесі вулицю Кибальчича перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні

Італійський скульптор Луїджі Іоріні, який приїхав до міста вже у зрілому віці — 53 роки (1869 р.

) та залишив одеситам значну архітектурну і культурну спадщину.

Луїджі Іоріні — автор скульптур Меркурія і Церери, а також скульптурної композиції «День і Ніч» на будівлі Одеської міської думи (Стара біржа на Думській площі). У музеях Одеси зберігаються й інші роботи скульптора: погруддя Франца Моранді, бюст Г. Маразлі.

Але найвагоміше досягнення, безперечно, — плеяда відомих художників і скульпторів, яких він виховав за 42 роки життя в Одесі. Серед них Борис Едуардс, Натан Альтман, Ісаак Бродський, Давид Бурлюк, Михайло Врубель, Василь Кандинський, Кіріак Костанді, Леонід Пастернак.

Відомий художник Соломон Якович Кишинівський так писав у своїх спогадах про викладача Одеської школи креслення і малювання (нині Художнє училище ім. Грєкова по вул. Преображенській,12):
«Не можу не сказати про чудового Іоріні. Такі люди рідкісні. Це була чуйна і задушевна людина. Школа, її успіхи, її майбутнє були йому надзвичайно дорогими».
Луїджі Іоріні помер в Одесі і похований на Другому християнському кладовищі. Після його смерті скульптор Борис Едуардс (на його честь перейменовано вулицю Писарєва), ініціював стипендію імені Луїджі Іоріні, яка виплачувалася талановитим учням школи до 1917 року.

В Одессе улица Кибальчича переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорине

Итальянский скульптор Луиджи Иорини, приехавший в город уже в зрелом возрасте – 53 года (1869 г.) и оставивший одесситам значительное архитектурное и культурное наследие.

Луиджи Иорини – автор скульптур Меркурия и Цереры, а также скульптурной композиции «День и Ночь» на здании Одесской городской думы (Старая биржа на Думской площади). В музеях Одессы хранятся и другие работы скульптора: бюст Франца Моранди, бюст Г. Маразли.

Но самое важное достижение, безусловно, — плеяда известных художников и скульпторов, которых он воспитал за 42 года жизни в Одессе. Среди них Борис Эдуардс, Натан Альтман, Исаак Бродский, Давид Бурлюк, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Кириак Костанди, Леонид Пастернак.

Известный художник Соломон Яковлевич Кишиневский так писал в своих воспоминаниях о преподавателе Одесской школы чертежи и рисования (ныне Художественное училище им. Грекова по ул. Преображенской,12):
«Не могу не сказать о прекрасном Иорине. Такие люди редки. Это был чуткий и задушевный человек. Школа, ее успехи, ее будущее были ему очень дорогими».
Луиджи Иорини скончался в Одессе и похоронен на Втором христианском кладбище. После его смерти скульптор Борис Эдуардс (в его честь переименована улица Писарева), инициировал стипендию имени Луиджи Иорини, которая выплачивалась талантливым ученикам школы до 1917 года.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Стартує електронне обговорення щодо чергового перейменування вулиць Одеси