В Одесі вулицю Олександра Невського перейменовано на Сергія Шелухіна

В Одесі вулицю Олександра Невського було офіційно перейменовано на вулицю Сергія Шелухіна.

Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював у місті.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Що відомо про Сергія Шелухіна?

Громадський діяч мешкав і працював в Одесі з 1902 року. Протягом 15 років він служив членом Одеського окружного суду, Генеральним суддею та сенатором цивільного департаменту. Він також добився відкриття курсу правознавства в гімназіях, який сам і викладав.

Сергій Шелухін зробив значний внесок у дослідження української історії та правознавства. Однією з його найвизначніших робіт стала доповідь на XIV Всеросійському археологічному з’їзді у Чернігові в 1908 році, де він довів давність і державне значення назви «Україна». Він зазначив, що вперше ця назва згадується в Іпатіївському літописі 1187 року як назва окремої території.

У 1918 році Сергій Шелухін очолив українську делегацію на переговорах з більшовицькою Росією. Це призвело до підписання договору про припинення воєнних дій.

Після повалення Гетьманату в грудні 1918 року, Шелухін емігрував до Чехословаччини, де до кінця життя у 1938 році обіймав посаду професора Українського вільного університету у Празі. Він продовжив свою громадсько-політичну, наукову та літературну діяльність.

В Одессе улица Александра Невского переименована в Сергея Шелухина

В Одессе улица Александра Невского была официально переименована в улицу Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Что известно про Сергея Шелухина?

Общественный деятель жил и работал в Одессе с 1902 года. В течение 15 лет он служил членом Одесского окружного суда, генеральным судьей и сенатором гражданского департамента. Он также добился открытия курса правоведения в гимназиях, который сам и преподавал.

Сергей Шелухин внес значительный вклад в исследование украинской истории и правоведения. Одной из самых выдающихся работ стал доклад на XIV Всероссийском археологическом съезде в Чернигове в 1908 году, где он доказал давность и государственное значение названия «Украина». Он отметил, что впервые это название упоминается в Ипатьевской летописи 1187 как название отдельной территории.

В 1918 году Сергей Шелухин возглавил украинскую делегацию на переговорах с большевистской Россией. Это привело к подписанию договора о прекращении военных действий.

После свержения Гетманата в декабре 1918 года, Шелухин эмигрировал в Чехословакию, где до конца жизни в 1938 году занимал должность профессора Украинского свободного университета в Праге. Он продолжил свою общественно-политическую, научную и литературную деятельность.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Катерининську площу перейменовано на Європейську(фото)