В Одесі стартував новий етап деколонізації

Деколонізацію топоніміки Одеси та області обговорювали члени робочої групи, створеної при обладміністрації.Це було друге засідання робочої групи, а після третього, яке відбудеться цього тижня, буде ухвалено конкретні пропозиції.

До складу комісії увійшли відомі одеські історики, юристи та представники ветеранської спільноти, а також чиновники. Зокрема, це керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк, заступник начальника департаменту культури, національностей та релігій Одеської облдержадміністрації Ярослава Резнікова, професор кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова Тарас Гончарук, адвокат Артем Карташов.

«Ми вирішили спочатку обговорити своє бачення у вузькому колі. У членів комісії є багато різних поглядів на ситуацію щодо об’єктів перейменування, тому ухвалили рішення на перших засіданнях влаштувати внутрішнє обговорення Під час наступного — третього за рахунком засідання ми сформуємо наше спільне бачення ситуації з перейменуваннями і винесемо свої конкретні пропозиції», — зазначила Ярослава Резнікова.

Чиновниця додала, що однією з найбільш обговорюваних тем залишається перейменування Пушкінської вулиці.

«Щодо Пушкінської була пропозиція — вулиця Італійська і Святослава Караванського (український мовознавець, поет, перекладач, журналіст, в’язень радянських таборів, народився в Одесі — Ред.) Це дуже відомий одесит, але його ім’я ніде не зафіксовано в топоніміці міста. І таких прикладів дуже багато», — підкреслила Резнікова.

Сергій Гуцалюк на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що «імена одеситів — борців за Волю України як минулих епох, так і сьогодення, будуть увічнені на наших вулицях. Обов’язково».

Зазначимо, раніше питаннями деколонізації одеських вулиць займалася топонімічна комісія при міськраді. Однак її члени так і не перейменували щонайменше 28, а загалом у списку ОВА 74 вулиці. За законом, тепер це право перейшло до обласної адміністрації (водночас у міськради його ніхто не забирав).

Отже, перейменовано мають бути проспект, вулиця і провулок Гагаріна, вулиця і провулок Леваневського (радянський льотчик) і Спартаківські (на честь не античного бунтівника, а німецької комуністичної організації), вулиці Жуковського, Коблевська (Томас Коблі — генерал Російської імперії, селище названо теж на честь нього, але набагато), Толстого, Другий Лермонтовський провулок (перший, а точніше провулок без номера, вже перейменували на Джевецького, один із творців підводного човна, який випробовував його в Одесі), аж п’ять провулків Тімірязєва, і один Чайковського («Думская» запропонує ОВА перейменувати його на Генераторний).

Громадські організації «Ветеранс Хаб Одеса» і «Об’єднання добровольців Одещини» пропонують додати до цього списку вулиці Ільфа і Петрова (Ільф брав участь у формуванні продзагонів, а Петров, він же Катаєв, служив у карному розшуку, що є формальною причиною для декомунізації), Висоцького, Паустовського, Буніна, Дворянську, Княжу, Колонтаївську, Маріїнську, Новосельського, Утьосова, Маршала Бабаджанянна, провулки Воронцовський, Віри Інбер, Юрія Олеші та Катаєва, бульвар Жванецького, Сабанєєв міст.

Крім того, Катерина Ножевнікова, Андрій Красножон, Сергій Жадан, Соня Кошкіна, Олександр Красовицький, Олексій Гончаренко, Михайло Шмушкович, «Волонтерський рух «ТОЛОКА», і Медіа холдинг «Українська правда» просять перейменувати проспект Гагаріна на честь полеглого смертю хоробрих командира Одеських лицарів з 28 омбр Віталія Гуляєва, а площу Льва Толстого — на честь художника Олександра Ройтбурда.

В Одессе стартовал новый этап деколонизации

Деколонизацию топонимики Одессы и области обсуждали члены рабочей группы, созданной при обладминистрации.

Это было второе заседание рабочей группы, а после третьего, которое состоится на этой неделе, будут приняты конкретные предложения.

В состав комиссии вошли известные одесские историки, юристы и представители ветеранского сообщества, а также чиновники. В частности, руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, заместитель начальника департамента культуры, национальностей и религий Одесской облгосадминистрации Ярослава Резникова, профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук, адвокат Артем Карташов.

«Мы решили сначала обсудить свое видение в узком кругу. У членов комиссии есть много разных взглядов на ситуацию по объектам переименования, поэтому приняли решение на первых заседаниях устроить внутреннее обсуждение. Во время следующего — третьего по счету заседания мы сформируем наше общее видение ситуации с переименованиями и вынесем свои конкретные предложения», — отметила Ярослава Резникова.

Чиновница добавила, что одной из самых обсуждаемых тем остается переименование Пушкинской улицы.

«О Пушкинской было предложение — улица Итальянская и Святослава Караванского (украинский языковед, поэт, переводчик, журналист, узник советских лагерей, родился в Одессе — Ред.) Это очень известный одессит, но его имя нигде не зафиксировано в топонимике города . И таких примеров очень много», – подчеркнула Резникова.

Сергей Гуцалюк на своей странице в Facebook отметил, что «имена одесситов — борцов за Волю Украины как прошлых эпох, так и настоящего, будут увековечены на наших улицах. Обязательно».

Напомним, ранее вопросами деколонизации одесских улиц занималась топонимическая комиссия при горсовете. Однако ее члены так и не переименовали по меньшей мере 28, а в списке ОВА 74 улицы. По закону теперь это право перешло в областную администрацию (в то же время у горсовета его никто не забирал).

Следовательно, переименованы должны быть проспект, улица и переулок Гагарина, улица и переулок Леваневского (советский летчик) и Спартаковские (в честь не античного мятежника, а немецкой коммунистической организации), улицы Жуковского, Коблевская (Томас Кобли — генерал Российской империи, поселок названы тоже в честь него, но намного), Толстого, Второй Лермонтовский переулок (первый, а точнее переулок без номера, уже переименовали в Джевецкого, один из создателей подлодки, испытывавший его в Одессе), аж пять переулков Тимирязева, и один Чайковского («Думская» предложит ОВА переименовать его в Генераторный).

Общественные организации «Ветеранс Хаб Одесса» и «Объединение добровольцев Одесщины» предлагают добавить в этот список улицы Ильфа и Петрова (Ильф участвовал в формировании продотрядов, а Петров, он же Катаев, служил в уголовном розыске, что является формальной причиной для декоммунизации ), Высоцкого, Паустовского, Бунина, Дворянска, Княжества, Колонтаевска, Мариинского, Новосельского, Утесова, Маршала Бабаджанянна, переулки Воронцовский, Веры Инбер, Юрия Олеши и Катаева, бульвар Жванецкого, Сабанеев мост.

Кроме того, Екатерина Ножевникова, Андрей Красножон, Сергей Жадан, Соня Кошкина, Александр Красовицкий, Алексей Гончаренко, Михаил Шмушкович, «Волонтерское движение «ТОЛОКА», и Медиа холдинг «Украинская правда» просят переименовать проспект Гагарина в честь павших смертью храбрых команды с 28 омбр Виталия Гуляева, а площадь Льва Толстого – в честь художника Александра Ройтбурда.

Стартує електронне обговорення щодо чергового перейменування вулиць Одеси