Штрафів ухилянтам не буде?

За новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави, зазначив суд.Суд скасував штраф 25,5 тисяч грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи – як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Повинні бігати дані, а не люди. Про це неодноразово зазначали українські урядовці, у тому числі, й заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

19 травня набув сили Закон №3696-IX, який передбачає – якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку не настає.

«Ми зараз внесли норму, що штраф накладається лише на тих осіб, які ухиляються від військового обліку, по яким немає інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання, і ми можемо зробити запити по людині і отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не приходячи і не оновлюючи дані про місце проживання.

Немає підстав, у КУпАП є чітка норма, що штраф застосовується до порушників, тільки коли по цих даних немає обміну з іншими реєстрами» — зазначила Катерина Черногоренко.

«Якщо відкрити статтю 7 закону про «Оберіг», то там цілий набір персональних даних людини. Практично по всім цим даним, включаючи освіту, місце роботи, у нас вже є інтеграція реєстрів.

Тобто, працівник ТЦК спочатку має «сходити» в реєстр, отримати ці дані в реєстрі, якщо їх там немає – лише тоді скласти постанову. Це дуже правильний запобіжник» — додала вона.

________________________________________________________________________________________________________________

Штрафов уклонистам не будет?

По новому законодательству человека нельзя штрафовать за несообщение данных, которые и так есть у государства, отметил суд.

Суд отменил штраф 25,5 тысяч грн, который ТЦК наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы — как отметил суд, по новому законодательству человека нельзя штрафовать за несообщение данных, которые и так есть у государства.

Должны бегать данные, а не люди. Об этом неоднократно отмечали украинские чиновники, в том числе и заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

19 мая вступил в силу Закон №3696-IX, который предусматривает — если Минобороны как держатель Реестра «Оберіг» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение правил воинского учета не наступает.

«Мы сейчас внесли норму, что штраф налагается только на тех лиц, которые уклоняются от воинского учета, по которым нет интеграции с другими реестрами. Например, если есть интеграция с реестром места жительства, и мы можем сделать запросы по человеку и получить данные о месте жительства, то человек ничего не нарушает, не приходя и не обновляя данные о месте жительства.

Нет оснований, в КУоАП есть четкая норма, что штраф применяется к нарушителям, только когда по этим данным нет обмена с другими реестрами», — отметила Екатерина Черногоренко.

«Если открыть статью 7 закона об «Обереге», то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование, место работы, у нас уже есть интеграция реестров.

То есть, работник ТЦК сначала должен «сходить» в реестр, получить эти данные в реестре, если их там нет — только тогда составить постановление. Это очень правильный предохранитель», — добавила она.

Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Хто з українців за кордоном має особисто стати на облік у ТЦК