Заарештували співробітника СБУ Артема Шила

Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього позаштатного радника Офісу президента, працівника Служби безпеки України Артема Шила.

НАБУ і САП підозрюють його в організації заволодіння 182 млн грн АТ «Укрзалізниця» при закупівлі кабелю та трансформаторів.

«Клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Шила Артема Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити строк дії ухвали в частині застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 днів, тобто до 31 травня 2024 року включно», – оголосила рішення суддя.

Довідка Івасів

За версією слідства, Шило, посадовці АТ «Укрзалізниця» та інші співучасники забезпечили визначення приватної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Трансформатори закупили в Узбекистані і поставили до Болгарії, де їх уже купила приватна компанія, яка контролюється громадянином Білорусі, який часто відвідує росію.

Надалі ці трансформатори закупила УЗ за завищеною вартістю, що завдало компанії 94,8 млн грн збитків. Цими коштами заволоділа організована група і розпорядилася на власний розсуд.

Також Шилу повідомили про підозру в організації заволодіння коштами УЗ при закупівлі кабелів.

Суддя Сікора визначила Шилу альтернативний запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн. У разі внесення коштів підозрюваний вийде з-під варти під наступні обов’язки: не відлучатися з міста Києва без дозволу; прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з працівниками і службовими особами СБУ; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які фактично займають АТ «Укрзалізниця», Міністерство інфраструктури, Кабінет міністрів, Офіс президента; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

________________________________________________________________________________________________________________

Арестовали сотрудника СБУ Артёма Шило

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего внештатного советника Офиса президента, сотрудника Службы безопасности Украины Артёма Шило.НАБУ и САП подозревают его в организации завладения 182 млн грн АО «Укрзализныця» при закупке кабеля и трансформаторов.

«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично.Применить к подозреваемому Шило Артёму Викторовичу меру пресечения в виде содержания под стражей.Определить срок действия постановления в части применения меры пресечения в виде содержания под стражей 60 дней, то есть до 31 мая 2024 года включительно», — огласила решение судья.

Справка Ивасей

По версии следствия, Шило, должностные лица АО «Укрзализниця» и другие соучастники обеспечили определение частной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Трансформаторы закупили в Узбекистане и поставили в Болгарию, где их уже купила частная компания, которая контролируется гражданином Беларуси, который часто посещает Россию.

В дальнейшем эти трансформаторы закупила УЗ по завышенной стоимости, что нанесло компании 94,8 млн грн убытков. Этими средствами завладела организованная группа и распорядилась по своему усмотрению.

Также Шило сообщили о подозрении в организации завладения средствами УЗ при закупке кабелей.

Судья Сикора определила Шило альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. В случае внесения средств подозреваемый выйдет из-под стражи под следующие обязанности: не отлучаться из города Киева без разрешения; прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с работниками и должностными лицами СБУ; воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих или фактически занимающих АО «Укрзализниця», Министерство инфраструктуры, Кабинет министров, Офис президента; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

📌
📌
📌
📌