Тренер «Чорноморця» втік за кордон

Мова йде про тренера з фізпідготовки одеського «Чорноморця» Ігора Касьяненка, який увійшов до тренерського штабу Романа Григорчука на самісінькому початку 2022 року.

Провівши в Одесі рівно два роки, на початку січня він разом з командою «моряків» вирушив на тренувальний збір до Туреччини, звідки не став повертатися на Батьківщину.

За неофіційною інформацією, свою роботу у «Чорноморці» Касьяненко припинив заради подальшої втечі за океан. На відміну від решти членів одеської команди, які не нехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволу на виїзд за кордон під час військового стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США. У цій країні втікач має наміри «кинути якір» разом із своєю сім’єю у тепленькому Майамі. Однак поки що Ігор Касьяненко кинув тінь на одеський клуб, де впродовж двох років користувався довірою колег.

У справі його втечі з України триває розслідування. У ФК «Чорноморець» утримуються від будь-яких коментарів щодо вищезгаданої ситуації до закінчення перевірки даного факту.

Тренер «Черноморца» скрылся за границу

Речь идет о тренере по физподготовке одесского «Черноморца» Игоря Касьяненко, который вошел в тренерский штаб Романа Григорчука в начале 2022 года.

Проведя в Одессе ровно два года, в начале января он вместе с командой «моряков» отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на Родину.

По неофициальной информации, свою работу в «Черноморце» Касьяненко прекратил ради дальнейшего бегства за океан. В отличие от остальных членов одесской команды, которые не пренебрегали выданным Министерством молодежи и спорта разрешения на выезд за границу во время военного положения в Украине, уроженец Луганска отправился в США. В этой стране беглец намерен «бросить якорь» вместе со своей семьей в тепленьком Майами. Однако пока Игорь Касьяненко бросил тень на одесский клуб, где в течение двух лет пользовался доверием коллег.

По его бегству из Украины продолжается расследование. В ФК «Черноморец» воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу вышеупомянутой ситуации до окончания проверки данного факта.

📌
📌
📌
📌